Русский English

מבחן תיאוריה לרשיון נהיגה

לשמור את מצב השיעור נשמר

במידה ואתה משתמש היחיד במחשב אנא בחר את האופציה. האתר יזכור את מחשבך ואתה תוכל לשחזר את המצב ע"י לחיצה אחד ללא צורך בהקלדת סיסמאות. לעבודה ראויה של האפשרות הזאת יש צורך לאפשר את קבלת קוקיז. אם אינך יודע מה זה, זה סימן שהכול בסדר.

אם אינך משתמש היחיד במחשב זה, וא אמ אתה משתמש גם במחשבים אחרים, תוכל לקשר את המצב עם שמך כדי לשחזר אותו בכל מחשב אחר ולהמשיך מנקודה שעצרת. משתמשים האחרים של המחשב יכלו לקשר את מצבם עם שמם.

/   (%)
0% תשובות נכונות

תגובות משתמשים

אנא בחר בדרגת רישיון נהיגה:

דרגת רישיון נהיגה: B, A1, A2 - רכב פרטי נוסעים ואופנוע
רכב פרטי ואופנוע
דרגת רישיון נהיגה: 1 - טרקטור
טרקטור
דרגת רישיון נהיגה: C1 - רכב משא קל
רכב משא קל
דרגת רישיון נהיגה: C - רכב משא כבד
רכב משא כבד
דרגת רישיון נהיגה: D - רכב ציבורי
רכב ציבורי

הראה שאלה ספציפית על ידי המספר שלה
יוזמה וביצוע קונסטנטין שחמורוב 2008 - 2023.